مدرسه قاصد

محمدفواد تقی‌زاده

تدوینگر

 

  • تدوین نماهنگ قاب آه
  • تدوین مستند انسان گرسنه
  • تدوین تیزر پیش از بهشت
  • تدوین برنامه تلویزیونی میدون از شبکه سه سیما
  • تدوین برنامه تلویزیونی به‌اضافه‌مستند از شبکه مستند
  • تدوین برنامه تلویزیونی عصر خمینی از شبکه افق
  • تدوین برنامه تلویزیونی بازم مثل همیشه از شبکه ورزش
  • تدوین برنامه تلویزیونی کتاب باز از شبکه نسیم
  • تدوین برنامه تلویزیونی نمودار از شبکه چهار سیما
  • سه‌سال سابقه تدریس نرم افزار پریمیر و تدوین در هنرستان ها و مراکز آموزشی
مدرسه قاصد