سینا هوشمندی

مجری و گوینده رادیو و تلویزیون
 • مجری برنامه زنده چاپ اول
 • مجری برنامه زنده نوروز فوتبالی
 • مجری برنامه زنده تکیه گاه
 • مجری برنامه زنده انارستان
 • مجری برنامه زنده دهکده المپیک
 • مجری برنامه شمارش معکوس
 • مجری برنامه رسانش
 • مجری برنامه زنده اینجا شب نیست 1و 2
 • مجری برنامه زنده بسته پیشنهادی
 • مجری برنامه زنده جوان شهر
 • تهیه کننده، کارگردان و سردبیر برنامه اولیها
 • تهیه کننده، کارگردان و سردبیر برنامه اولیش باش
 • مجری برنامه زنده قاب امید
 • مدیر تولید برنامه ملک سلیمان
 • مجری برنامه زنده آفساید