مدرسه قاصد

پریسا واحدی

طراح الگو و دوخت
  • کارشناسی عمران
  • مربی خیاطی با مدرک نازک‌دوزی، ضخیم‌دوزی، ژورنال شناسی
  • برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی دوخت مانتو و عبا
  • برگزاری دوره‌های خصوصی دوخت
  • کمک مربی سرکار خانم حیدری(از مدرسین با سابقه در حوزه الگوسازی و دوخت)
  • تولیدکننده و شراکت در برند تولیدی ملیتا