نداواشياني پور

مجری و گوینده رادیو و تلویزیون

مجری برنامه آستانه شبکه یک
مجری برنامه صبح بخیر ایران
مجری برنامه زنگ هفت شبکه آموزش
مجری برنامه های نمایشگاه بین المللی در شبکه آموزش
مجری برنامه هشت بهشت اصفهان
گوینده برنامه رادیویی هوا هوای نوجوانی
مجری برنامه شما و سیما
مدرس دوره های اجرا و گویندگی مجتمع پژوهشی شهید آوینی صدا و سیما
مدرس دوره های اجرا و گویندگی باشگاه هنر و رسانه و مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما