سید مجتبی موسوی زاده

کارگردان و مدرس استاپ موشن

رزومه

سید مجتبی موسوی، بیش از ۱۰ سال در حوزه‌های مختلف سینما فعال بوده و حدود پنج سال است که مشغول تولید و تدریس درزمینه استاپ موشن است. آثار وی با استفاده از تکنیک استاپ موشن  با نام «ضبط صوت» در سال ۹۲ تولید شده است و بعد از آن انیمیشن بلند آقای گوزن با استفاده از همان تکنیک مورد استقبال جشنواره‌های مختلف نیز قرار گرفته است .

«آقای گوزن» به عنوان شاخص ترین اثر سید مجتبی موسوی مدرس این دوره، محصول مشترک خانه انیمیشــن و حوزه هنری در ادامه حضورهای بین المللی خود، این بار در نهمین دوره از جشــنواره انیبار؛ تنهاجشنواره انیمیشن کشور کوزوو نمایش داده می شود. انیمیشن«آقای گوزن» در جشــنواره جیفونی ایتالیا، جشنواره زاگرب کرواسی، جشنواره انیماموندی برزیل، جشنواره انسی فرانسه، جشنواره انیماتریکز فنالند، جشــنواره جهانی فجر، بازار فیلم برلین حضور داشته و لوح تقدیر بخش مسابقه بین الملل جشنواره جهانی فجر، جایزه ویژه جشنواره انیمیشن زاگرب کرواسی را دریافت کرد. لازم به ذکر است، انیمیشن «آقای گوزن» در شصت و ششمین دوره از جشنواره ملبورن استرالیا که نیز حضور داشت.

نمونه آثار

اطلاعات تماس