محمدعلی نادری

نقاش و تصویرساز

رزومه

محمدعلی نادری متولد ۱۱ مردادماه ۱۳۷۱ در بوشهر است .

جوایز 

در بخش نقاشی مقام اول شهرستان از سال۸۲ تا۸۷

رشته طراحی مقام سوم استان۸۲

رشته مداررنگ مقام دوم استان۸۳

رشته طراحی مقام اول استان۸۴

رشته طراحی مقام دوم استان با موضوع آزاد سال۹۱

رشته رنگ‌روغن مقام دوم استانی به مناسبت دهه فجر سال۹۱

گواهی شرکت در جشنواره بین‌المللی هنر جوانان سال ۹۱ گرگان

رشته سیاه‌قلم با زغال مقام سوم کشوری بین دانشگاهای علوم پزشکی کشور با موضوع نماز ۹۲ مشهد

رشته سیاه‌قلم با زغال مقام اول کشوری بین دانشگاهای علوم پزشکی کشور سال۹۳ تهران

مقام سوم کشوری در مسابقات بین دانشگاهی علوم پزشکی سال۹۴ در شیراز

مقام اول کشوری در رشته طراحی و مقام چهارم کشوری در زمینه دکورسازی در مسابقه مدرسه عشق در سال ۹۴ در تهران

مقام سوم کشوری در رشته نقاشی در جشنواره سراسری بسیج سال۹۵ در تبریز

کسب مقام شایسته تقدیر و اثر برگزیده نقاشی در چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت سال۹۵ تهران

 

 نمایشگاه‌ها

نمایشگاه نقاشی”باران” گروهی ب مناسبت جشن عاطفه هاسال۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نمایشگاه انفرادی”۱۷ فاتح” یادواره ۱۷ شهید شاخص پایگاه فتح المبین برازجان سال۹۴

نمایشگاه گروهی مسابقات علوم پزشکی کشور در سال‌های ۹۳در دانشگاه شهید بهشتی تهران و ۹۴ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نمایشگاه گروهی سراسری بسیج سال۹۵ در تبریز

نمایشگاه گروهی مسابقات جهانی هنر مقاومت سال۹۵ تهران

نمونه آثار