محمود آراسته

طراح لوگو و تایپوگرافی
 • کارشناس و کارشناسی ارشد گرافیک، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
 • طراح ارشد خانه طراحان( 1396 تا 1400)
 • طراح گرافیک مستقل

 

افتخارات

 • برگزیده مسابقه طراحی نشانه برای بیمه تجارت در سال 1393
 • برگزیده مسابقه طراحی نشانه برای کتاب‌های پرنده آبی در سال 1393
 • برگزیده بخش پوستر در بیست و دومین جشنواره تجسمی جوانان در 1394
 • تقدیرشده در بخش گرافیک(پوستر) سیزدهمین جشن تصویرسال در 1394
 • راه یافته به دوازدهمین نمایشگاه سالانه پوستر اسماء‌الحسنی در سال 1395
 • برگزیده فراخوان طراحی نشانه برای رویداد مشهد 2017
 • برگزیده کارگاه بین‌المللی پوستر بازگشت بزرگ قرن
 • برگزیده فراخوان طراحی نشانه برای کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران