حسام طلایی

تصویر ساز و کانسپت آرتیست

رزومه

  • طراح کاراکتر انیمیشن در شرکت گیلاس (89-90)
  • تصویر سازی در پرژه موشن کمیک  شهید حسن باقری (91-92)
  • طراح فضا و کانسپت برای انیمیشن دوستای ابری (92)
  • طراح فضا و کاراکتر انیمیشن جنگلبان (93)
  • طراحی جلد و تصویرسازی در انتشارات مهروماه (94-97)
  • طراح کانسپت.کاراکتر.فضا و ناظر هنری در استدیو بازی سازی فیریشیپ (98-99)

نمونه آثار

اطلاعات تماس

hesamtalaie@