حسن روح‌الامین

نقاش و تصویرساز
  • جایزه چهره سال هنر انقلاب 1398
  • جایزه دوم جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان سال 1385
  • منتخب مسابقه بین المللی ادیان توحیدی سال 1368
  • جایزه ششم جشنواره تجسمی دامون‌فر سال 1387
  • جایزه نخست رشته تصویرسازی جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان سال 1387
  • جایزه دوم تصویرسازی جشنواره تجسمی آزادگان سال 1389
  • جایزه مداد پرنده از جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان