علی اکبر قاضی زاده

پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات و روزنامه‌نگار

رزومه

پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات و روزنامه‌نگار

کتاب‌شناسی
 • گزارشگری خوب، آبراهام آمیدور، سالومه ابطحی (مترجم)، علی اکبر قاضی زاده 
 • مهارت‌های نوشتن برای مطبوعات، سالی آدامز، وینفورد هیکس، هریت گیلبرت، علی اکبر قاضی زاده (مترجم)
 • روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، دیوید رندال، علی اکبر قاضی زاده (مترجم)
 • اخلاق روزنامه‌نگاری، کارن ساندرز، علی اکبر قاضی زاده (مترجم)
 • تجربه‌های ماندگار در گزارش‌نویسی، جان کری، علی اکبر قاضی زاده (مترجم)
 • گزارش نگاری، علی اکبر قاضی زاده
 • «ولف هال»، هیلاری من‌تل، علی‌اکبر قاضی‌زاده (مترجم)
 • نوشتن برای رادیو، علی اکبر قاضی زاده
 • گزارشگران برتر، دیوید رندال، علی‌اکبر قاضی‌زاده (مترجم)
 • آدمی به نام مامانتوف، علی‌اکبر قاضی‌زاده، زیر چاپ
 • ویراستاری و مدیریت اخبار
 •  معاون سردبیر روزنامه نشاط