مدرسه قاصد

فاطمه اخوان

کارشناس دوخت و الگوسازی مهارت‌های چرمی
  • فعالیت‌ها 

کارشناس ناپیوسته کتابت و نگارگری گرایش تذهیب دانشگاه هنر اصفهان

کارشناس ارشد هنراسلامی گرایش نگارگری دانشگاه شاهد

متخصص در رشته های هنری شامل( سراجی-هنرهای چرم،صحافی سنتی، تذهیب و طراحی سنتی، نگارگری و گل‌مرغ، معرق‌ومشبک چوب

  • همکاری‌ها

همکاری با سازمان میراث فرهنگی (معرق چوب و سفال) و شرکت در نمایشگاه های سراسری و استانی صنایع دستی و ارائه محصولات صنایع دستی در فروشگاه شرکت 

مشاور و طراح هنری موسسه فرهنگی موکب در رشته طراحی سنتی از سال 1396 تاکنون 

مدیر اجرایی – هنری در جشنواره های متعدد دانشجویی و دانش‌آموزی 

همکاری فرهنگی و هنری مداوم در دوره های دانشجویی با تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه هنر اصفهان ، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و دانشگاه شاهد 

همکاری با هیئت محبین اهل بیت «هنروحماسه» دانش‌آموختگان و دانشجویان هنر از سال 1391 تاکنون 

 

  • طراحی و اجرای دکور 

طراح و مجری دکورهای مذهبی و مناسبتی در اماکن عمومی، دانشگاه ها، مدارس در تهران از سال 1390 تاکنون

طراح و مجری یادمان شهری در مترو تهران به سفارش سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سال 1395

اجرای متعدد دکور مراسمات و جشنواره های فرهنگی و مذهبی در دانشگاه هنر اصفهان ئ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

 

مدرسه قاصد