مدرسه قاصد

مهدی اسماعیل زاده

مدیر هنری و گرافیک دیزاینر

مدیر و ناظر هنری موسسه مطالعاتی رسانه  Fotros Media 

سابقه همکاری با :

Artvenue Shoping 

گروه هنری هفت آسمان 

گروه فرهنگی – تبلیغی عقیق 

سایت khamenei.ir 

سازمان اوقاف و امور خیریه 

سازمان زیباسازی شهر تهران 

موسسه ادب پژوهشی شیعی سلیس