محمد دلاوری

نویسنده، خبرنگار و مجری

رزومه

برنامه خبری «صرفاً جهت اطلاع»

برنامه تلویزیونی «توقف ممنوع»

برنامه تلویزیونی «پایش»

برنامه تلویزیونی «منِ او»

برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰»

مجموعه مستندهای انقلاب جنسی، که توانست رکورد فروش مستند را در فضای مجازی بشکند.

متولد اورشلیم