بهنام توفیقی

عکاس خبری

۶ سال عکاس خبرگزاری مهر
سابقه عکاسی در جشنواره‌های فجر
سابقه عکاسی مسابقات ورزشی
سابقه عکاسی تئاتر و هنرهای نمایشی
عکاس هیئات مذهبی مطرح تهران