مدرسه قاصد

امیر صالح

مدرس دوره قواعداینستاگرام و تولید محتوا گرافیکی

کارشناسی ارشد نرم افزار
مربی رسمی فنی حرفه ای در 22 رشته وب، تولید محتوا، طراحی سایت و …
مسئول دیجیتال مارکتینگ گروه آموزشی پرتقال
مسئول دیجیتال مارکتینگ وبسایت کافه تدریس
مدیر گروه آموزشی زنگ دانش
بیش از 500 مشاوره در زمینه راه اندازی کسب و کار اینترنتی
مدیر فنی شرکت هاستینگ نگاه روشن پارس از سال 95 تا 98
مسئول آموزش آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای هیوا شبکه از 98 تاکنون