حالت تعمیر

سایت ما در دست ساخت است. به زودی بازمی گردیم

ما در قاصد به تحول در عرصه رسانه ای کشور می اندیشیم عرصه ای که بی شک نقش تعیین کننده و انکار ناپذیری در آینده کشور خواهد داشت باید اذعان کرد که انقلاب اسلامی در عرصه رسانه آنچنان که شایسته رساندن پیام انقلاب است پیشرفت نکرده است و این مهم ما را بر آن داشت که با فعالسازی ظرفیت جوانان در دانشگاه های تهران و در آینده نزدیک دانشگاه های کشور گامی در تریبت و آموزش نیروهای متخصص و متعهد در عرصه رسانه برداریم و در این راه به کمک همه شما جوانان نیازمندیم

درصد پیشرفت85%