دوره های جدید مرکز طراحی پارچه و لباس قاصد

مدرسه قاصد
مدرسه قاصد
مدرسه قاصد
مدرسه قاصد
مدرسه قاصد
آدرس: بلوار کشاورز تقاطع 16 آذر مجتمع نوآوری و فناوری الزهرا پلاک 78
شماره تماس: 02188814700