loader image

دوره رسانه

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

نرم افزار جامع پریمیر

34 درس
12.3 ساعت
متوسط

باما، رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید…     تدوین …

آنچه یاد خواهید گرفت
در پایان این دوره هنرآموزان می توانند به راحتی بااستفاده از نرم افزار تدوین های خلاقانه ای انجام بدهند.
-20%

کلاکت

9 درس
4 ساعت
متوسط

به قاصد بیایید و رویای خود را به حقیقت تبدیل …