ویژگی -
ویژگی های قاصد

اندکی در مورد ما

ما در قاصد به تحول در عرصه رسانه ای کشور می اندیشیم عرصه ای که بی شک نقش تعیین کننده و انکار ناپذیری در آینده کشور خواهد داشت باید اذعان کرد که انقلاب اسلامی در عرصه رسانه آنچنان که شایسته رساندن پیام انقلاب است پیشرفت نکرده است و این مهم ما را بر آن داشت که با فعالسازی ظرفیت جوانان در دانشگاه های تهران و در آینده نزدیک دانشگاه های کشور گامی در تریبت و آموزش نیروهای متخصص و متعهد در عرصه رسانه برداریم و در این راه به کمک همه شما جوانان نیازمندیم . . .

آموزش تخصصی
کارآمــوزی
اشتغال و استخدام

تنها مجموعه ای هستیم که با برگزاری دوره های تخصصی آموزشی با هدف آزاد سازی ظرفیت های دانشگاه های تهران در مرحله اول و دانشگاه های کل کشور در مرحله بعد به فکر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و انقلابی در عرصه رسانه ای و تحول در این عرصه می باشد

تنها مجموعه ای هستیم که برای هنرجویانی که دوره کارآموزی را با موفقیت به انتها می رسانند دوره کارآموزی رایگان برگزار می کنیم تا آموخته های خود را زیر نظر استاد در قالب پروژه های اخذ شده توسط مجموعه محک بزنند و به سطح تکامل یافته ای از تخصص در رشته خود برسند.

شاید باور این مسئله برای خیلی از مجموعه های سخت و چه بسا غیر قابل دسترس و آرزویی دور دراز باشد که بتوانند هنرجویان خود را در رشته ای که آموزش دیده اند استخدام و آموزش آنها را به تولید محصول و درآمدزایی برسانند.

 

آموزش تخصصی

تنها مجموعه ای هستیم که بالاترین سطح کیفیت را با کمترین قیمت در جهت آزادسازی ظرفیت های جوانان در عرصه رسانه ارائه میکنیم;

بازگشت شهریه

در دوره کارآموزی هنرجویان پروژه هایی گرفته شده را زیر نظر استاد انجام می دهند و تا سقف 60 درصد از شهریه دوره را بصورت حق الزحمه دریافت می کنند

کارآمــوزی

برگزاری دوره کارآموزی جهت تکمیل آموزش تخصصی هنرجویان و محک آموزش در پروژه های اخذ شده زیر نظر استاد

دوره های تکمیلی

هنرجویانی که بتوانند به استخدام مجموعه در آیند در طول مدت همکاری دوره های تخصصی تکمیلی جهت پیشرفت آنها بصورت رایگان برگزار خواهد شد

اشتغال

هنرجویان که بتوانند دوره آموزش و کارآموزی را با موفقیت طی کنند ضمن عقد قرارداد به استخدام مجموعه قاصد در خواهند آمد

شبکه سازی

در مجموعه فرهنگی رسانه ای قاصد پس از آموزش های تخصصی برگزاری کارآموزی و استخدام شبکه ای از متخصصین در عرصه های مختلف رسانه ای شکل خواهد گرفت با هدف تحول . . .